ZdravíLékařství

Základy fyzické zdraví. Sociální Základem zdraví

Není tam žádná taková osoba, která by nechtěl být zdravý. To přejeme všechno nejlepší k narozeninám a jubileum. O to říká, a nejpopulárnější toast během jakéhokoliv svátku. Z čeho se skládá základ zdraví? Co lze udělat, aby člověk žít dlouho a méně nemocní? Které mají vliv na stav našeho těla? Abychom pochopili, to vám pomůže v tomto článku.

zdravotní komponenty

Lidské tělo je složitý systém. Tím je zajištěno jeho normální život pouze v případě, že optimální úroveň ze tří složek. Je to nejen biologické, ale i psychologické a sociální základem zdraví. Všechny z nich jsou úzce spojeny, zatímco v dialektické jednotě. Například biologický zdraví závisí na sociální a společenské - z biologické. existují podobné vazby mezi jinými složkami.

biologický zdraví

Tato podmínka úroveň těla je přímou funkcí dynamické rovnováhy funkcí vykonávaných vnitřních orgánů, stejně jako jejich normální reakce na změny prostředí.

Zpět v osmdesátých letech minulého století, expertů, kteří identifikovali přibližný poměr faktorů, které tvoří základ lidského zdraví. Je to takto:

- zdravotní péče - od 10 do 15%;
- genetická predispozice - od 15 do 20%;
- stav životního prostředí člověka - od 20 do 25%;
- životní styl a životní podmínky lidí - od 50 do 55%.

Expozice člověka faktoru, z něhož je základem zdraví vyvíjí, ale také závisí na věku a pohlaví individuálních a typologických vlastností.

genetické faktory

Vývoj jakéhokoliv organismu je předem genetický program, dědičné spolu s rodičovských chromozomů. Nicméně, tito jsou pro nás tak důležité prvky pro život člověka mohou být vystaveny těm či jinými škodlivými vlivy.

Porušení genetického aparátu může záviset na způsobu života osoby, kvality spotřebovaných jejich produktů, z ekologických podmínek, od nekontrolované přijímání farmakologických činidel potíží v sociálně ekonomických procesů společnosti, a tak dále. D. V důsledku toho je dopad negativních faktorů objeví mutace, které se stanou příčiny těch nebo jiných dědičných onemocnění nebo predispozice k nim.

Nejčastěji se tyto poruchy se vyskytují v důsledku negativního obrazu života budoucích matek a otců. Kromě toho, že není žádným tajemstvím, že základem zdraví dětí jsou položeny již během vývoje plodu. Žena během těhotenství často nestačí pohybová aktivita. Že trpí duševní přetížení profesionální, domácí a sociálních problémů, přejídání, a někdy nemusí vzdát svých zlozvyků. To vše nepříznivě ovlivňuje základy fyzické zdraví dítěte.

Patologie způsobena genetickými faktory, konvenčně rozdělen do tří skupin. Prvním z nich jsou vrozené dědičné choroby. V tomto případě se dítě narodí s určitými poruchami znaky (barvosleposti, hemofilie a t. D).

Do druhé skupiny patří dědičné choroby vyplývající z negativního vlivu vnějších faktorů. Patří k nim onemocnění spojených s porušováním metabolických procesů v těle, psychických poruch a mnoho dalších nemocí.

Třetím typem genetických faktorů ovlivňujících základy fyzické zdraví, které způsobují koronární a hypertenze, astma, aterosklerózu, a tak dále. D. Všechny tyto choroby jsou spojeny s dědičnou predispozicí.

ekologie

Samozřejmě, lékařské a biologické základem zdraví je přímo závislá na genetických faktorech. Program však osoba obdrží dědictví, bude poskytovat své normální vývoj pouze v případě, že se bude konat určité podmínky v oblasti životního prostředí.

Skutečnost, že každý živý organismus na této planetě je ve vzájemných a různorodých vztazích s biosférou, bylo zaznamenáno dokonce Sechenov. Vědci tvrdí, že člověk nemůže existovat bez prostředí. V tomto případě je v abiotických (geochemické, geofyzikální) a biologických vztahů se všemi, které ji obklopuje.

To je pro lidský životní prostředí? Celý tento systém umělých a přírodních jevů a objektů, které jsou život a dílo, stejně jako pro volný čas lidí. V tomto pojetí zahrnuje biologické, chemické a fyzikální faktory, přímo nebo nepřímo ovlivňují provoz a stav lidského těla.

Základy pro lidské zdraví jsou úzce souvisí s všech složek biosféry. To zahrnuje rostliny, hmyz, mikroorganizmy a tak dále. D. jako komplexní systém, lidské tělo je součástí stávající o oběhu planet látek a byl nucen poslouchat jeho zákony.

Na lékařské a biologické bázi zdraví každého z nás je ovlivněna mnoha složek životního prostředí. A není to jen voda, vzduch a slunko. Enormní úlohu různých výkonových vlivy (od záření elektromagnetického pole planety).

Vliv životního prostředí na lidské zdraví se projevuje v různých klimatických podmínkách, kde žijí. To znamená, že severní populace je nucen strávit velké množství vitální energie v boji o přežití. Takové podmínky jsou složité ve srovnání s těmi, kde příroda je příznivé pro člověka.

Také trpí negativním dopadem na životní prostředí obyvatel velkých měst. Je to ve velkých městech, existuje mnoho faktorů, které ničí naše zdraví. Mají dokonce negativní dopad na lidi, kteří jsou tou pravou životní styl.

lékařská služba

Mnoho lidí se mylně domnívají, že tato péče jim umožní položit pevný základ zdraví. Nicméně, i přes velké naděje, podíl tohoto faktoru, podle statistik, je extrémně nízká. A tam je jednoduché vysvětlení. Skutečnost, že v souvislosti s rozvojem civilizace a rostoucí rozsah šíření medicíny nemoc začala věnovat velkou pozornost na lidské zdraví.

Dnes lékaři stále více se specializují na léčbu chorob. Předepisují farmakologické látky může mít nežádoucí účinky na organismus, a tedy ne vždy posílí ji.

Prevence nemocí

Lékařské zdravotní základy spočívají v přijetí preventivních opatření, které jsou rozděleny do tří úrovní. První z nich je zaměřen na všechny kategorie dospělých a dětí. Účelem takového prevence spočívá ve zlepšování lidského zdraví po celý život. Základním prostředkem této fáze je vytvořit doporučení pro metody zachování zdraví, používání populárních receptů, zdravý životní styl, a tak dále. D.

Druhá úroveň zdravotní prevence nemocí si klade za cíl identifikovat různé ukazatele lidského predispozice a existujícími rizikovými faktory. Podobné práce se provádí ve spojení se sběrem informací o dědičných charakteristikách a řízení určitého životního stylu. Jinými slovy, práce lékařů v tomto případě zaměřena na léčbu některých typů onemocnění. Je zaměřen na sekundární prevenci patologických stavů. Třetí úroveň problémů lékaři pracují, aby se zabránilo návratu onemocnění u pacientů v celé společnosti.

Dosavadní zkušenosti nashromáždil lékařskou praxi, říká, že nízký hospodářský a sociální účinnost prevence nemocí. Základem pro posílení zdraví dětí i dospělých, jsou položeny na první a druhé úrovni. Nicméně, lékaři i nadále zaměřovat své úsilí na terciární prevence. Lékaři našli pouze s již nemocnými lidmi, aby jejich vyšetření a předepsat léčbu. Je však třeba připomenout, že primární a sekundární prevence - je základem zdraví. A je třeba věnovat velkou pozornost.

Image a životní podmínky

Ale stále hlavní příčinou onemocnění je zdaleka každodenního lidského chování. A základ pro zachování zdraví v moderní společnosti spočívají v chování lidí, zdravého životního stylu. Bude nejúčinnější prevencí všech nemocí.

Zdravý život každý člověk je jiný. Toto pojetí bere v úvahu typologické rysy jednotlivých, věk, pohlaví, zaměstnání, rodinný stav, finanční zabezpečení, pracovních podmínek a dalších. V položení základů zdraví hrají důležitou roli zásadní referenční osoba a jeho osobnost, motivační prvky. Všechny tyto faktory mohou být vážné stimul při přijímání preventivních opatření, která zabrání onemocnění.

Bohužel, mnoho lidí předpokládá, že posílení jejich zdraví je možný pomocí libovolného jednoho agenta, který může být tělesnou očistu, doplňky, cvičení, a tak dále. D. Nicméně, tento přístup je od základu špatně. Je to jedno, a to i nejefektivnější způsob není schopen působit na všechny rozmanitost lidských tělesných systémů, z nichž každý má přímý dopad na zdraví.

To je důvod, proč každý z nás musí respektovat kulturu stravy, dělat fyzické cvičení a házet negativní emoce (strach, hněv, závist, a tak dále. D.), které mají vliv na tělo jako obrovské ničivé síly.

duševní zdraví

Agentury a systémy podpory života v lidském těle mají blízký vztah. Ale všechny jejich vliv na sebe, je pod neustálou kontrolou nervového systému. Proto je duševní stav, který je jednou ze složek na zdraví lidí, a proto je důležité pro fungování celého organismu. Tento koncept je úzce souvisí s individuální a závisí na motivaci a potřebám osoby, ze své citové a volní a vývoj vědomí.

Duševní zdraví může být popsán jako stav emocionální pohodlí, které zajišťuje přiměřenou lidskou reakci na všechny vyskytující se ve své životní situaci. Zároveň patří k intelektu, mysl a emoce.

zdravotního

Není žádným tajemstvím, že daná osoba je veřejným subjektem. Proto je důležitou roli hraje sociální základny zdraví pro něj. To charakterizuje stav těla, ve kterém osoba je schopna navázat kontakt s veřejností.

Sociální Foundations of Health vytvořené pod vlivem kontaktu s přáteli a rodiči, spolužáky a spolupracovníky, blízké, a tak dále. D. Takový účinek může mít pozitivní i negativní. Například, vzdělání nedostatky nebo nepříznivé prostředí může vést k degradaci jedince. V tomto případě bude společnost mít nepříznivý vliv na vztah jedince k sobě, komunikovat, spolupracovat a jiným lidem.

Jaké součásti tvoří sociální zdraví? Patří mezi ně:

1. morálka. Tento koncept zahrnuje sadu ideálů, postojů, hodnot a morálních a etických kvalit jedince, který to považuje za pravdivé. lidská morálka je humanistická aspekt jeho zdraví.
2. Sociální adaptace. To je také jedna ze složek zdraví jedince. Charakterizuje svou schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám života nebo sociálního prostředí, jakož i pro nalezení správné řešení pro překonání bariéry psychologické povahy.

Jedním ze způsobů, posílení sociální zdraví je v pořádku. Že pracovní činnost dává člověku pocit užitečnosti a sounáležitosti k určitému společenství, odhalí své schopnosti a směruje ji k individuální pohody.

Legislativní rámec pro zdraví

Některé prvky organizace činnosti lékařů se objevil na samém počátku dějin medicíny. Jednalo se o vztah pacienta a lékaře a na základě stávajících společenských pravidel a tradic.

Právní základ zdraví, existují dnes. V naší zemi, které se promítají do federálního zákona, vlády prezidentských dekretů, a tak dále .. Všechny tyto právní nástroje udělit práva a zavést odpovědnost pacientů i zdravotníků.

Nejvyšším právní předpisy Ruské federace, pomocí nichž je tvorba právního rámce pro zdraví svých občanů, je ústava, která byla přijata v roce 1993. V druhé kapitole jejích článků jsou formulovány svobod a práv Rusů, týkající se ochrany života a zdraví každého, stejně jako činnost zdravotnických pracovníků.

Ústava stanoví následující zásady:

- právo na život;
- záruka sociálního zabezpečení v případě nemoci a věku;
- právo na bezplatnou zdravotní péči, zdraví, atd ...

S ispolzovavniem ustanovení Ústavy přijat základní právní předpisy týkající se ochrany veřejného zdraví. Tento dokument je právní rámec, který umožňuje rozvíjet vztahy, které existují v oblasti zdravotnictví.

Problémy veřejného zdraví v zásadách jsou považovány na národní úrovni, a dospěl k závěru, v zákoně dokumentu pokrývá celou řadu společenských vztahů. Patří mezi ně ty, které se odehrávají v systému zdravotní péče. Podle základě zdravotního stavu jeho ochrany občanů je to kombinace různých opatření ekonomické a politické, zdravotnické a hygienické a vědecké, zdraví a boj proti epidemii, jakož i kulturní.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.unansea.com. Theme powered by WordPress.